Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til Ribe Fjernvarme amba’s vedtægter § 7, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes:


Mandag, den 8. maj 2017 kl. 18.00 på Ribe Fjernvarme, Mosevej 100, 6760 Ribe.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i henhold til vedtægternes § 7.

3. Eventuelt.

Selve vedtægtsændringen kan fås ved henvendelse på Ribe Fjernvarme amba eller ved klikke her

Med venlig hilsen
Ribe Fjernvarme amba

Henrik Holst Elstrøm
formand