Grundbeløbets indflydelse på Ribe Fjernvarme

Grundbeløbet indflydelse på Ribe Fjernvarme

Der har været flere artikler i pressen de sidste uger omhandlende, at ”Grundbeløb” til Fjernvarmeværker bortfalder ved udgangen af 2018 samt at kunderne i de pågældende fjernvarmeværker må forvente en prisstigning om til 4.000 kr. om året.

Ribe Fjernvarme har modtaget grundbeløbet siden 2004 for at stå til rådighed på el-markedet med vores naturgasmotorer – og de seneste år har grundbeløbet har stor positiv indflydelse på varmeprisen i Ribe, da vi har modtaget mellem 8 – 10 mio. kr. årligt – et beløb, som vi ikke modtager fra 2019.

Bestyrelsen og ledelsen har haft fokus på dette de sidste 6 år, og har derfor løbende iværksat tiltag for at minimere en eventuel merregning til forbrugerne i Ribe, og med den nuværende lovgivning på energiområdet samt priser på energikilder forventer og håber vi, at kunne fastholde den nuværende pris på varme uændret i forhold til det budgetterede niveau for 2017 og 2018.

Årsagen hertil er en kombination af flere forhold på værket, som kommer forbrugerne til gode.

Det skal bemærkes, at vedtager folketinget et nyt energiforlig kan det påvirke prisen.

Det, at vi forventelig, kan fastholde en uændret pris i 2019 er helt i tråd med bestyrelsens vision omkring stabile priser for fjernvarmen i Ribe.

Såfremt I har behov for yderligere information kan driftsleder Richard Boisen kontaktes.