Installationsvejledning

Nye installationer og omforandringer skal udføres efter de vejledninger, der er udarbejdet af fjernvarmecentralen.