Tariffer 2018

Tariffer gældende for perioden 1. januar 2018 - 31.december 2018

Årligt  driftsbidrag: Beløb          Moms   I alt
Forbrugsbidrag pr. målt kWh kr. 0,35   0,09   0,44
Forbrugsbidrag pr. målt MWh kr. 350,00  

87,50

  437,50
Abonnementsbidrag pr. installation 1.375,00   343,75   1.718,75
Effektbridrag pr. KW målt spidsbelasting:          
0 - 30 KW 525,00   131,25   656,25
Over 30 KW 472,00   118,00   590,00
           
Investeringsbidrag pr. enhed: Beløb   Moms   I alt
Fritliggengde enfamiliehuse 10.000,00   2.500,00   12.500,00
Kæde-/rækkehuse 5.000,00   1.250,00   6.250,00
Etageboliger 4.000,00   1.000,00   5.000,00
Ældreboliger 3.000,00   750,00   3.750,00
Ungdomsboliger 2.000,00   500,00   2.500,00
Erhvervs-/industriejendomme m.V. kr/m2 60,00   15,00   75,00
           
Byggemodningsbidrag:          
Værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningområdet.
           
Stikledninger og måler: Beløb   Moms   I alt
20 m stikledning med skab 20/25 mm.  8.000,00   2.000,00   10.000,00
Energimåler komplet 2.000,00   500,00   2.500,00
           
Gebyrer m. v.  Beløb    Moms    I alt
Rykkerskrivelse*) 100,00   0   100,00
Inkassomeddelse*) 100,00   0   100,00
Lukkebesøg*) 375,00   0   375,00
Genoplukning indenfor normal arbejdstid 375,00   93,75   468,75
Betalingsordning*) 100,00   0   100,00
Fogedforretning, udkørende 330,00   82,50   412,50
Aflæsningsbesøg 270,00   67,50   337,50
Flytteopgørelse 270,00   67,50   337,50
Nedtagning af måler  600,00   150,00   750,00
Genetablering af måler   600,00    150,00    750,00
Ekstraordinær aflæsning med regning  200,00   50,00    250,00
Udskrift af regningskopi   35,00    8,75    43,75
Målerundersøgelse på stedet   335,00    83,75    418,75
Udbringning af måler   165,00    41,25    206,25
Mindste opkrævning/udbetaling ved opgørelser   40,00    10,00    50,00
Timeløn   350,00    87,50    437,50
Morarente   Diskonto+8%        
           
 * momsfri          
           
Endvidere henvises til:          
"Tekninske bestemmelser for fjernvarmelevering"     
"Almindlige bestemmelser for fjernvarmelevering"