Din varmemåler

Ribe Fjernvarme aflæser din måler ved hjælp af en håndterminal og målerens indbyggede radiomodul.

Vi foretager den årlige aflæsning ca. 10 december.

Flytteaflæsninger foretages af værket. Selvaflæsning kan ikke anvendes.

Det anbefales, at man selv holder øje med målerens forbrug, så eventuelle fejl på måleren kan afhjælpes hurtigst muligt.