Energibesparelser

Tilskudsordning

Ribe Fjernvarme amba vil gerne være med til at fremme energibesparelser. Vi har alle interesse i at stoppe den globale opvarmning. Unødvendigt energiforbrug øger mængden af CO2-udslip, som igen forstærker den globale opvarmning. Det er derfor i alles interesse, at vi kun bruger den energi, som er nødvendig. Derfor yder vi et tilskud, som kan være medvirkende til, at energibesparelsen bliver sat i gang. Tilskuddet er på kr. 0,25 pr. sparet kWh.

 

I princippet kan der søges tilskud til alt, der medfører en energibesparelse, som f.eks.: 

  • Udskiftning af en varmtvandsbeholder til en ny højisoleret varmtvandsbeholder
  • Udskiftning af en cirkulationspumpe til en ny sparepumpe
  • Efterisolering
  • Udskiftning af termoruder til lavenergiruder
  • Serviceeftersyn af varmeinstallationen
  • Varmepumper uden for fjernvarmeområde
  • Solvarme uden for fjernvarmeområde

 Disse eksempler betragtes alle som en energibesparelse.

Sådan søger du tilskud 

Bemærk! Det er vigtigt, at arbejdet ikke startes, og der ikke indkøbes materialer, før der er søgt om tilskud ved Ribe Fjernvarme.